Techleap

Welke aandacht is er voor startups en scaleups in de verkiezingsprogramma’s?

2020 is voor velen een moeilijk jaar geweest. Voor de zorg, maar zeker ook voor de economie. Bedrijven zijn failliet gegaan en veel mensen hebben hun baan verloren. Maar met de aankondiging van een werkend vaccin gloort er hoop aan de horizon. In 2021 kunnen we weer nadenken over hoe we gaan groeien, hoe we nieuwe banen creëren en hoe we de omslag naar een duurzame en inclusieve economie maken.

#KickstartNL

Startups en scaleups staan te popelen om daar een bijdrage aan te leven en om hun potentie volop te kunnen benutten, heeft Techleap het verkiezingsmanifest KickstartNL gelanceerd. Daarin staan 10+ 1 punten die startups en scaleups in staat stellen om de economie een kickstart te geven en meer banen te creëren in deze moeilijke economische tijden. Zelfs tijdens de corona-crisis zijn startups en scaleups blijven groeien met 4% en de potentie ligt nog veel hoger.

Techleap.nl doet een oproep aan het volgende kabinet om startups en scaleups te steunen. Dat begint bij de verkiezingsprogramma’s van de partijen die na de verkiezingen zullen gaan onderhandelen over een nieuw regeerakkoord. De afgelopen weken en maanden hebben verschillende politieke partijen hun concept-verkiezingsprogramma gepresenteerd. In dit artikel houden we deze concept-verkiezingsprogramma’s eens tegen het licht om te bekijken hoeveel aandacht zij besteden aan startups en scaleups. Welke concrete maatregelen hebben de partijen klaar staan?

Algemeen

Veel partijen zien de kracht van startups en scaleups om ons uit deze economische crisis te kunnen helpen en hun potentie om bij te dragen aan een duurzamere economie. Volgens GroenLinks vormen SME's en startups het economische hart van Nederland. De VVD en CDA benadrukken de pioniersrol van startups en scaleups en hun belang voor de werkgelegenheid. D66 besteedt zelfs een apart hoofdstuk aan de unieke situatie en ambitie van startups en scaleups. 

Techleap

Talent, arbeidsmarkt en omscholing

De huidige economische situatie is hét moment om in te zetten op omscholing zodat mensen weer een baan kunnen vinden. Aan de ene kant zijn er sectoren waar weinig werk meer is, aan de andere kant zijn er startups en scaleups die juist veel behoefte hebben aan digitaal talent en programmeerscholen die hen weer kunnen opleiden. Ook politieke partijen zien deze uitdagingen en kansen:

 • D66: We vergroten de opleidingscapaciteit voor studenten in de techniek, ICT en kunstmatige intelligentie in het hele vervolgonderwijs. We streven naar 1000 afgestudeerden in kunstmatige intelligentie en informatica per jaar vanaf 2022. Het zogenaamde STAPbudget is een belangrijk instrument voor omscholing. In deze omscholing komt expliciet ruimte voor digitale vaardigheden. We maken het voor startups en scaleups makkelijker om toptalent aan te trekken en te behouden. We maken het mogelijk om aandelen of opties in een startup als loon uit te betalen.
 • VVDDe VVD wil helpen bij het vinden van talentvolle werknemers waarmee startups kunnen groeien.
 • PvdA: De PvdA pleit voor een werkgarantie zodat mensen zich kunnen omscholen, bijvoorbeeld tot ICT’er. In het verkiezingsprogramma staat: Met de werkgarantie kunnen mensen zich omscholen om elders werk te vinden, zonder dat zij direct hun inkomen verliezen.
Techleap

Kapitaal

Om die digitale talenten een baan te kunnen bieden hebben startups en scaleups investeringen nodig. Ook hier is er politieke aandacht voor in de verkiezingsprogramma’s:

 • VVD: Durfkapitaal wordt fiscaal gestimuleerd door een vrijstelling in Box 3.
 • CDA: De investeringsfondsen InvestNL en InvestInternational worden opengesteld voor het midden- en kleinbedrijf en kansrijke startups en scaleups.
 • D66: We maken investeringen in startups en scaleups aantrekkelijker. Particulieren moeten verliezen na risicovolle investeringen in jonge bedrijven van hun belasting af kunnen trekken. Dit gebeurt al in het Verenigd Koninkrijk. 
 • Groenlinks: We stimuleren startups die bijdragen aan een groene en eerlijke economie. Dat doen we door het Klimaatfonds (een nog op te richten fonds van 60 miljard euro) voor hen open te stellen. 
Techleap

Onderzoek, opstarten en samenwerking

Het nieuwe ondernemen is samenwerken. Wetenschappelijke kennis, data en technologie mogen dan misschien de sleutel naar de toekomst zijn, maar er is ondernemerschap nodig om maatschappelijke en economische impact te hebben. Het versterken van die samenwerking zien veel partijen als een belangrijk onderdeel om startups en scaleups te helpen groeien. 

 • VVD: We verbeteren de toegang van startups tot innovatieregelingen zoals de WBSO, en tot de onderzoeken en achterliggende data van publieke kennisinstellingen. Ook maken we het voor startups makkelijker om samen te werken met onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven.
 • CDA: Het CDA wil investeren in sterke regionale ecosystemen: We investeren in de infrastructuur en bereikbaarheid en geven impulsen aan innovatie en onderzoek. Daarbij hebben we specifieke aandacht voor goede randvoorwaarden voor (digitale) startups en scaleups in deze clusters.
 • D66Startups spelen een essentiële rol in innovatieve ecosystemen. Ze dagen de gevestigde bedrijven met nieuwe ideeën en technieken uit. We stimuleren daarom de samenwerking tussen universiteiten, incubatoren en fieldlabs.
 • GroenLinks: Startups zijn aanjagers van de nieuwe economie. Innovaties door middel van apps, (bio)medische technologie, games, platforms en 3D-printing zijn niet meer weg te denken uit onze samenleving. We stimuleren startups die bijdragen aan een groene en eerlijke economie […] door (Europese) netwerken tussen startups, kennisinstellingen en grotere bedrijven te versterken.
 • PvdA: We willen onder andere extra investeren in [...] onderzoek en innovatie.
Techleap

Andere ideeën

Naast de ideeën in het manifest hebben politieke partijen ook nog andere interessante ideeën die het runnen van een startup of scaleup makkelijker kunnen maken, bijvoorbeeld: 

 • CDAFamiliebedrijven krijgen een vast contactpersoon op het regiokantoor van de Belastingdienst om ook andere fiscale zaken snel en eenvoudig te kunnen regelen. Dat regelen we ook voor het MKB, startups en scaleups.
 • D66We willen ondernemers de vrijheid geven om op kleine schaal nieuwe ideeën te testen. Dat wordt ook wel het sandbox model genoemd. Pas bij opschaling hoeven de bedrijven aan een striktere invulling van de regels te voldoen.

Conclusie

Politieke partijen hebben nu veel meer aandacht voor startups en scaleups dan 4 jaar geleden. De potentie van startups en scaleups om banen te creëren wordt erkend en partijen proberen met verschillende maatregelen startups en scaleups te helpen groeien. Op sommige onderwerpen zijn zelfs al meerderheden van voorstanders ontstaan, zoals het investeren in onderzoek en innovatie en het versterken van ecosystemen. Op andere punten is nog verdere uitwerking nodig, maar waar een wil is, is een weg. Al met al belooft het veel goeds voor de aankomende formatie.


Related articles

 1. Startups en scaleups onmisbaar in aanpakken maatschappelijke uitdagingen
  Techleap

  Startups en scaleups onmisbaar in aanpakken maatschappelijke uitdagingen

  Drie concrete voorstellen om banen te creëren en economische groei te stimuleren.

 2. Door participatie worden werknemers medewerkers
  Techleap

  Door participatie worden werknemers medewerkers

  Vandaag wordt deze serie afgetrapt door Ronald Kleverlaan en Erik Stam over het belang van medewerkersparticipatie, punt 5.

 3. Announcing changes to our leadership team
  Techleap

  Announcing changes to our leadership team

  As Techleap enters its next phase the leadership team is evolving.