Techleap

Een diverser techecosysteem vraagt ook maatregelen van de overheid

Vandaag: Janneke Niessen en Eva de Mol over de rol die de overheid heeft om diversiteit binnen de techsector te stimuleren, punt 8.

Diversiteit is een veelbesproken onderwerp, zeker ook in technologie. Met reden. Technologie speelt een steeds belangrijke rol in alle aspecten van ons dagelijks leven en werk. Een gebrek aan diversiteit heeft consequenties. 

Het kan leiden tot producten en diensten die niet inclusief zijn. Iedereen kent wel het voorbeeld van de racistische zeepdispenser die een donkere huidskleur niet herkende. En zo zijn er nog veel meer voorbeelden. Daarnaast spelen algoritmes een steeds grotere, vaak onzichtbare, rol, zowel bij de overheid als bedrijfsleven. Bias bij de personen die de algoritmes maken en niet neutrale of niet complete data zorgen voor een ongelijke uitkomst die stereotypen vergroten of simpelweg hele groepen uitsluiten of benadelen. Kijk alleen naar de gevolgen van de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst om te zien hoe groot de consequenties van een niet neutraal algoritme kunnen zijn. Diversiteit is ‘the right thing to do’ voor het creëren van een inclusieve samenleving. Maar dat niet alleen, het is ook ‘the smart thing to do’. Diverse teams presteren beter en hebben een positief effect op de financiële resultaten. Een diversiteit aan perspectieven maakt de zaken niet alleen eerlijk, maar leidt ook tot betere bedrijven, superieure oplossingen en krachtigere resultaten. 

Technologie is de nieuwe werkelijkheid en de toekomst. In tech worden de banen en bedrijven van nu en van de toekomst gecreëerd en daarmee waarde en welvaart. Op dit moment wordt die toekomst door een kleine, homogene groep gebouwd, terwijl we de toekomst met iedereen moeten bouwen.  Durfkapitaal is een van de krachtigste financiële instrumenten om innovatie te beïnvloeden en onze toekomst te bepalen. 7 van de 10 meest waardevolle bedrijven van de wereld op dit moment zijn begonnen met durfkapitaal. Durfkapitalisten bepalen welke startups de kans krijgen om te groeien en de multinationals van morgen worden. In 2019 werd 300 miljard dollar door durfkapitalisten geïnvesteerd. Deze investeringen maken het mogelijk om nieuwe globale technologiebedrijven te creëren. Slechts een zeer marginaal deel van dit beschikbare kapitaal wordt geïnvesteerd in vrouwelijke ondernemers (2.2% wereldwijd, 1% in Nederland) en een nog kleiner deel in mensen met een andere culturele achtergrond. Deze zogenaamde ‘funding gap’ wordt niet veroorzaakt door een gebrek aan kwaliteit en aanbod. 

Hoewel we graag geloven dat we allemaal gelijke kansen krijgen in het leven, is dit niet het geval. Onderzoek laat zien dat netwerk, bias en stereotypen een belangrijke rol spelen bij het nemen van beslissingen door investeerders. Deze bias speelt bij iedereen, het zijn menselijke eigenschappen. Echter, zolang een homogene groep bij investeerders de besluiten neemt, leidt dit tot een hoger percentage investeringen in diezelfde homogene groep. Het is daarom van belang dat de teams bij investeerders diverser worden. 

Techleap

Het vergroten van diversiteit

De overheid kan bij het vergroten van diversiteit een rol spelen op een aantal vlakken:

 • Zorg ervoor dat digitale vaardigheden onderdeel worden van zowel het PO als het VO zodat iedereen hiermee in aanraking komt en het verschil tussen haves and have nots niet nog groter wordt. 65% van de kinderen die vandaag op de basisschool zitten, zullen straks een baan hebben die nu nog niet bestaat. ze moeten die vaardigheden ontwikkelen die ze daarop voorbereiden. Op dit moment is dat niet het geval en verlaten ieder jaar 200.000 kinderen de basisschool zonder de digitale vaardigheden die ze nodig hebben in de toekomst.
 • Er is een groot aantal opleidingsinstituten dat zich richt op het opleiden van mensen voor banen die toekomstbestendig zijn (upskilling/reskilling) waarbij diversiteit een belangrijke focus is. Hokjes denken, denken in oude systemen en bureaucratische hoepels voorkomen echter dat die opleidingen de officiële status krijgen die ze verdienen. Fix dat.
 • De overheid is zelf een grote investeerder. Zorg dat de teams die beslissen over investeringen divers zijn, maar ook dat diversiteit een criterium wordt voor het al dan niet toekennen van investeringen. 
 • Ontwikkel een visie, bij voorkeur op Europees of wereldniveau, voor het transparanter maken van algoritmes en het beoordelen van de neutraliteit daarvan. Het is de verantwoordelijkheid van de overheid om ervoor te zorgen dat algoritmes de groeiende ongelijkheid in de samenleving niet versterken.

Iedereen zou gelijke kansen moeten hebben om deel te nemen aan een industrie waar de banen en bedrijven van de toekomst worden gecreëerd, ongeacht geslacht, leeftijd, achtergrond en het netwerk waartoe je toegang hebt. Die toekomst zou geen groepen mensen moeten benadelen of uitsluiten.  

Janneke Niessen & Eva de Mol

Techleap

Startups en scaleups onmisbaar in aanpakken maatschappelijke uitdagingen

Drie concrete voorstellen om banen te creëren en economische groei te stimuleren.


Related articles

 1. Door participatie worden werknemers medewerkers
  Techleap

  Door participatie worden werknemers medewerkers

  Vandaag wordt deze serie afgetrapt door Ronald Kleverlaan en Erik Stam over het belang van medewerkersparticipatie, punt 5.

 2. Een diverser techecosysteem vraagt ook maatregelen van de overheid
  Techleap

  Een diverser techecosysteem vraagt ook maatregelen van de overheid

  Vandaag janneke Niessen en Eva de Mol over de rol die de overheid heeft om diversiteit binnen de techsector te stimuleren, punt 8.

 3. Digital educators in the Netherlands
  Techleap

  Digital educators in the Netherlands

  Learn more about Dutch digital educators and initiatives that offer courses to re- and upskill your talents.