Techleap

3 concrete voorstellen die banen creëren & economische groei stimuleren

Het nieuwe kabinet heeft de belangrijke taak om het economische herstel van Nederland vorm te geven. Startups en scaleups spelen hierin een onmisbare rol. In oktober hebben we samen met bijna 400 #KickstartNL ondertekenaars het KickstartNL manifest gelanceerd. Daaruit hebben we vanuit Techleap.nl samen met de Dutch Startup Association de drie belangrijkste voorstellen aan de informateur gestuurd: fiscale maatregelen voor aandelenopties en durfkapitaal om groei van bedrijven en ondernemerschap te stimuleren en een accreditatiesysteem voor digitale opleiders om meer IT-talent op te leiden. Deze thema’s worden in de video’s hieronder toegelicht door KickstartNL ondertekenaars Janneke Niessen (CapitalT), Ali Niknam (Bunq) en Abdelhamid Idrissi (TechGrounds). Brief aan de informateur van Techleap.nl en de DSA.

Techleap

Startups en scaleups zijn onmisbaar voor het Nederlandse verdienvermogen.

Als het kabinet wil dat Nederlandse startups en scaleups internationale koplopers kunnen worden en significant kunnen bijdragen aan banengroei en oplossen van maatschappelijke uitdagingen, dan is het nu tijd om de volgende maatregelen te nemen:

 1. Jaag private investeringen in startups en scaleups aan met een durfkapitaalregeling
 2. Zorg dat startups en scaleups het beste talent aan kunnen trekken door een internationaal concurrerende faciliteit voor aandelenopties 
 3. Creëer een accreditatiesysteem voor digitale opleiders zodat ze meer en divers IT-talent kunnen opleiden
Lees meer

Voorstel 1: Medewerkersparticipatie

Introduceer een internationaal concurrerende faciliteit voor de behandeling van aandelenopties waarbij een deel van het behaalde voordeel vrijgesteld wordt van belasting.

In tegenstelling tot landen om ons heen biedt Nederland geen fiscale faciliteit die recht doet aan het risico dat medewerkers lopen door te investeren in een startup en die Nederlandse bedrijven helpt zich positief te onderscheiden op de internationale arbeidsmarkt.

“Door opties te bieden kunnen werknemers meedelen in het succes van het bedrijf. Dat is iets wat wij in Nederlands niet hebben omdat hier de fiscale voordelen niet gunstig zijn.” - Janneke Niessen @ CapitalT

Voorstel 2: Durfkapitaal

Implementeer een fiscale maatregel die investeren in de vroege fase van een bedrijf aantrekkelijker maakt.

De Nederlandse durfkapitaalmarkt loopt achter vergeleken met Zweden, Israël of de Verenigde Staten. Daardoor hebben startups en scaleups in Nederland minder kans om snel te groeien. 

Voorstel 3: Groei van bedrijven mogelijk maken door sneller opleiden van meer IT talent.

Groei van bedrijven mogelijk maken door sneller opleiden van meer IT talent. Digitale opleiders (zoals codeerscholen) beperken werkloosheid en versnellen de beschikbaarheid van IT-talent. Vanwege het ontbreken van een passend accreditatiesysteem zijn zij en hun studenten echter uitgesloten van financiële ondersteuning vanuit de overheid waardoor zij slechts een beperkte groep mensen kunnen opleiden die de opleiding zelf kan financieren.

Voorstel: creëer een accreditatiesysteem dat is toegesneden op vernieuwende digitale opleiders in combinatie met een centrale organisatie, bijvoorbeeld naar analogie van het Franse Grande Ecole du Numérique.

"Helaas krijgen TechGrounds studenten geen studiefinanciering, daar vallen ze net buiten de boot en het standaard schoolsysteem." - Abdelhamid Idrissi @ TechGrounds

Techleap

KickstartNL manifest

Startups en scaleups kunnen de Nederlandse economie de kickstart geven die het nodig heeft! 

Met het KickstartNL manifest roepen wij als Techleap.nl, samen met Nederlandse startups en scale-ups, investeerders en andere organisaties, het volgende kabinet op te investeren in de techsector. Daarvoor stellen we 10+1 maatregelen voor die Nederland klaarmaken om zich uit de crisis te innoveren.

Download en lees het KickstartNL manifest

Het KickstartNL manifest wordt ondersteund door:

Techleap

Gerelateerde artikelen

 1. Een diverser techecosysteem vraagt ook maatregelen van de overheid
  Techleap

  Een diverser techecosysteem vraagt ook maatregelen van de overheid

  Vandaag janneke Niessen en Eva de Mol over de rol die de overheid heeft om diversiteit binnen de techsector te stimuleren, punt 8.

 2. Technologie verdient een centrale plek in overheidsbeleid
  Techleap

  Technologie verdient een centrale plek in overheidsbeleid

  Vandaag: Don Ginsel (CEO van Holland Fintech), over waarom de overheid een Chief Technology Officer moet aanstellen.

 3. Door participatie worden werknemers medewerkers
  Techleap

  Door participatie worden werknemers medewerkers

  Vandaag wordt deze serie afgetrapt door Ronald Kleverlaan en Erik Stam over het belang van medewerkersparticipatie, punt 5.